محصولات
ارتباط با ما
درباره پلکسی گلاس
فروشگاه
صفحه اصلی
فیلم و عکس
نمایندگی ها
Shop
Videos and photos
About PLEXIGLAS
Home page
Contact us
Agents
Language
Home
Contact Us            Download            Site Map

Guarantee
P L E X I G L A S
Year
30
NO YELLOWING !
خدمات
Services
پایدار و دوستدار محیط زیست
مقاوم در برابر شدید ترین تنش ها
نگهبان نامرئی
محیطی پر از هیجان
راه حل هایی  سبک
تحقیق خیال در واقعیت
  UV سپری در برابر اشعه
روشنائی بدون انعکاس و خیرگی
برای اثبات تفاوت ها
کیفیت و ماندگاری
فضای بزرگتر برای زندگی
مجالی برای بروز ایده ها
محصولات