سایر مشخصات


آنتی استاتیک - که قابلیت اعمال روی هر نوع پلکسـی گلاسی را داشته و مانع چسبیـدن ذرات معلق به سطح میشود.

ضد چکه - این خاصیت در چند جـداره ها موجب می شود آب باران روی سطــح نمانده و اٍثری برجا نمی گذارد. پوشش No Drop سرعت خشک شدن ورق را در اقلیــم های مرطوب بالا برده و همچنین باعث سهولت در تمیز کردن آن می شود.هنگامیکه سطح داخلی دارای این پوشش باشد، از ایجاد چکه در نتیجه ی تصعید بخار آب جلوگیری کرده و مانع کم شدن شافیت نورگیر میشود.

ضد شعار نویسی - پوشش کاملا شفاف و نامرئی است که روی سطح پلکسی گلاس اعمـال شده و از چسبیدن رنگ به آن جلوگیری می کند. هر رنگی که روی چنین سطحی اسپری شود، سریعا شره کرده و براحتی با یک دستمال زدوده میشود.

ضد خزه - در آکواریوم هـا، جداره ها علاوه بر تحمل بارهــای شدید و دائمی مکانیکی، همواره در معرض خورندگی املاح معدنی و رشد جلبک و خزه هستند. این امکان قابلیت اضافه شدن به بلوک شفـاف پلکسی گلاس بصورت یک طرفه و دو طرفه را داشته و از کدر شدن جداره و پایین آمدن کیفیت دید جلوگیری می کند.