خش پذیری

پـلـکسی گلاس مقاوم ترین پلاستیک مهندسی در برابر خش است. مقاوم تر از پلاستیک هایی مانند پلی کربنـات، پلی آمید، ABS و پلی اتلین. هر چـند ضریب سختی هیچ پلاستیکی در مقایسه با مثلاً شیـشه قابل رقابت نیست، اما انواعی از پلکسی گلاس با کد HC (دارای Hard Coat) حتی شیشه را در ایـن مـیـدان بـه چـالـش مـیـکشنـد.